Partnerzy

Na bazie wieloletniego doświadczenia teoretyczno-praktycznego utworzona została Firma AMKAR, zajmująca się szeroko pojętym doradztwem i obsługą firm w zakresie ekspertyz budowlanych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochroną p. pożarową oraz pełnym zakresem szkolenia pracodawców i pracowników. Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń bhp oraz zmianą od 1 lipca 2007 roku Prawa Pracy oraz nadaniu większych uprawnień pracownikom PIP wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (D.U. Nr 180 poz. 1860), Firma AMKAR proponuje profesjonalne usługi w tym zakresie. Zgodnie z zasadą, wyrażoną w kodeksie pracy Kodeks Pracy - art. 237 3 i 237 4 , osoba, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie może być dopuszczona do pracy. Kodeks wręcz tego zakazuje i nakazuje pracodawcy organizowanie szkoleń z zakresu bhp dla swoich pracowników. Celem firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy w całej Polsce, oparte na doświadczeniu absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie i pełnym zaangażowaniu. Posiadamy filie w całej Polsce.